Kullanım Koşulları


İşbu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. Siteyi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı ve Gizlilik Politakımızı (https://stlturk.com/page/gizlilik-ve-guvenlik-politikasi) (“Gizlilik Politikası”) kabul etmiş sayılacaktır.

stlturk.com bir STL Türk hizmetidir. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. stlturk.com’dan STL Türk olarak bahsedilecektir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla STL Türk tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar STL Türk hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


HİZMET GARANTİSİ

STL Türk sitenin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir.

Doğal afet, savaş, terör, hacking, siber saldırı, bomba tehdidi, verilerin bozulması/kaybı, ayaklanma, ambargo, sivil veya askeri mercilerin kararları, yangın, sel, kaza, grev, nakliye vasıtaları, yakıt, enerji, iş gücü veya malzeme kıtlığı gibi, öngörülemeyen ve STL Türk’nin kontrolü dışında olan şartlar veya sebeplerden dolayı işbu Sözleşmenin ifa edilememesi de dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin geç ifa edilmesinden veya ifa edilememesinden dolayı STL Türk sorumlu olmayacaktır.


GENEL PLATFORM KURALLARI

STL Türk Hizmetlerini kullanırken, Türk Ceza Kanuna, kural ve düzenlemelerine uymak zorundasınız. Ayrıca, sizin STL Türk Hizmetlerini kullanmanızı düzenleyen bazı ilave kurallara (“Genel Platform Kuralları”) da uymanız gerekmektedir. Genel Platform Kurallarında yer almayan ( Ek forum bölüm kuralları gibi ) ama yine de uyulması gereken başka genel platform kuralları da mevcuttur ve ayrıca Genel Platform Kurallarını herhangi bir anda değiştirme ve, belirli bir davranışın politikada uygunsuz davranış olarak belirtilmiş olması gerekmeksizin, STL Türk Hizmetlerinin bütünlüğünü ve özünü korumak maksadıyla hesabın yasaklanması de dahil olmak üzere uygun disiplin tedbirleri alma hakkımız saklıdır.

Disiplin tedbirleri yöneticiler tarafından uyarı, mesaj/konu silme, ceza, hesap yasaklaması gibi farklı şekillerde uygulanabilir. Kullanıcılar Ticket/Destek kanalı üzerinden cezaya itiraz hakkına sahiptir. İtirazın değerlendirme süresi farklılık gösterebilir. Makul bir şekilde ihlalin ortada olduğu disiplin uygulamalarında, STL Türk itirazı direkt kapatma hakkına sahip olacaktır.


Bu platformda yazışma dili Türkçe'dir. Türkçe yazım kurallarına ( "BiR büYük Bir KüÇük", "Her Kelime Baş Harfi Büyük" veya "TAMAMI BÜYÜK" yazımlar, "slm" kısaltmalar gibi ) dikkat edilmelidir.
STL Türk yetkilileri de dahil olmak üzere herhangi bir gerçek kişiyi, işletmeyi veya kurumu taklit etmek veya herhangi bir şekilde söz konusu iletişim STL Türk’den geliyormuş gibi görünecek şekilde iletişimde bulunmak;
Web sitesinde veya Oyun dahilinde kendisinin veya başka kullanıcıların kimliğini ifşa eder nitelikte bilgiler yayınlamak;
STL Türk hizmetlerini kullanırken diğer oyuncuları taciz etmek, tehdit etmek veya onlara askıntı olmak;
Web Sitesinde, Oyunda ve/veya Yazılımda yer alan, STL Türk’ye ait, herhangi bir telif hakkı, marka, patent veya başka mülkiyet hakları ibaresini kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek. Ayrıca, patent, marka, ticaret sırrı, telif hakkı, reklam hakkı, kişisel haklar ve başka haklar da dahil olmak üzere başkalarının haklarını ihlal eden içerikler aktarmanız da yasaktır;
Yasadışı, zararlı, tehditkar, küfürlü, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, açık cinsellik içeren, ırk ayrımcılığı bakımından, etik olarak veya başka bir sebeple nahoş nitelik arz eden dil kullanımı da dahil olmak üzere, tahkir edici sayılan içerikler aktarmak veya iletmek;
Doğru olmadığı halde STL Türk ile bir bağlantı belirten, kişinin kimliğini ortaya koyan bilgiler içeren veya tahkir edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, açık cinsellik içeren, ırk veya etnik köken ayrımcılığı bakımından veya başka bir nedenle nahoş olan bir hesap kullanıcı adı veya forum avatarı seçmek. Hesap kullanıcı adı seçimi konusundaki kısıtlamaları atlatmak maksadıyla yanlış veya farklı imla kullanamazsınız. STL Türk, işbu hükmü ihlal eden herhangi bir ismi size bildirmeden değiştirebilir veya hesabın feshi de dahil olmak üzere başka disiplin tedbirleri alabilir.
Virüs, bozulmuş veriler, Truva Atı, bot keystroke logger (tuş vuruşu kaydedici), worm (solucan), time bomb (saatli bomba), cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye hasar verme, zarar verecek şekilde müdahale etme, gizlice araya girip elde etme veya altını oyma, kazıma veya el koyma amaçlı olan veya bu amaçları fiilen gerçekleştiren başka bilgisayar programlama rutinleri içeren içerik aktarmak veya böyle bir içeriğin aktarılmasını kolaylaştırmak;
Aynı şeyi mütemadiyen yayınlamak suretiyle içerik akışını bozarak, kişisel veya ticari maksatlı spam (istenmeyen) içerik yayınlamak;
Spam veya toplum mühendisliği yoluyla yapılanlar da dahil olmak üzere, başka kullanıcıyı dolandırmaya yönelik herhangi bir eyleme katılmak;
Başkalarının bu Genel Platform Kurallarını veya bu sözleşmenin kurallarını ihlal etmesine neden olmak veya bunu teşvik etmek.
Sadece alıntıdan oluşan iletiler başka bir konuda verilmiş cevabı hatırlatmak için kullanılır. Alıntı pramidi (iç içe spam alıntı), konu akışını bozan spam alıntılar yasaktır.
İçeriklerin sayfa sayısını, görünürlüğünü veya popülerliğini arttırmak için spam ("up", "güncel", sadece emojilerden oluşan içerik vb.) iletiler göndermek yasaktır.
Daha önceden açılmış ve kilitli olmayan konuları yeniden açmak yasaktır.
STL Türk hizmet içerikleriyle ilgisi olmayan diğer kurum/kişi reklamlarının yapılması yasaktır.
Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. STL Türk, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.


ÜRETİLEN İÇERİKLER

STL Türk Hizmetleri vasıtası ile siteye yüklediğiniz veya ilettiğiniz iletişimler, görüntüler, sesler veya başka materyal ve bilgilerden (“Sizin İçeriğiniz”) sorumlusunuz.

STL Türk’nin, Sizin İçeriğinizin hiçbir unsuru ile ilgili olarak, gizliliğe ilişkin olsun, eser sahipliğine ilişkin olsun veya herhangi bir başka hususa ilişkin olsun hiçbir yükümlülüğü olmayacağını beyan, garanti ve kabul edersiniz. STL Türk Sizin İçeriğinizin herhangi bir şekilde kullanılması veya ifşa edilmesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, Sizin İçeriğinizin hiçbir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeyeceğini de beyan, garanti ve kabul edersiniz.

STL Türk internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun STL Türk yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.


İÇERİKLERDE YER ALAN KİŞİLER VE KURUMLAR

STL Türk bir role play ( rol yapma ) oyunudur. Sayfa içerisindeki bazı içeriklerde adı geçen kişi veya kurum gerçek hayatta temsil edilmez. Bu içeriklerin tamamı oyun için üretilen, hayal ürünü içeriklerdir. Patent, marka, ticaret sırrı, telif hakkı, reklam hakkı, kişisel haklar ve başka haklar da dahil olmak üzere yapılan ihlalleri bize admin@stlturk.com e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.


FORUM VE BAĞLANTILAR

Eğer geçerli ve aktif bir hesabınız varsa, Genel Platform Kurallarına ve varsa yayınlanmış olan diğer kurallara uymak şartıyla, Web Sitesinin forum kısmını (“Panolar”) kullanabilirsiniz. Mutlak ve münhasır takdir hakkı bize ait olmak üzere, herhangi bir anda Panolara erişim hakkınızı geri alabiliriz. Panoları, riski kendinize ait olmak üzere kullanacaksınız. Panoları izlemek ve denetlemek gibi bir yükümlülüğümüz olmamakla birlikte, Panoları izleme ve denetleme hakkımız saklıdır. Panolardaki içeriklerden sorumlu değiliz. Panoları kullanmaktan dolayı bir mağduriyete uğramanız halinde size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.

STL Türk Hizmetlerinde, başka taraflarca işletilen web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Yine, bu diğer web siteleri bize ait değildirler ve bizim tarafımızdan işletilmemektedirler. Biz bu bağlantıları size kolaylık olsun diye sağlıyoruz veya başka kullanıcılar bu bağlantıları kullanıcı tarafından sağlanan içerik olarak yayınlayabilirler. Bu bağlantıları ve bunlarla ilgili dış web sitelerini riski kendinize ait olarak kullanacaksınız. Bağlantısı verilmiş siteleri kontrol etmiyoruz ve orada bulunan içeriklerden sorumlu değiliz. Bu tür bağlantıların bulunması, herhangi bir başka sitede bulunan bilgi veya materyalleri onayladığımız anlamına gelmez. Sizin bu tür bağlantısı verilmiş web sitelerine erişmeniz ve kullanmanızla ilgili her tür sorumluğu peşinen reddediyoruz.


KULLANICILAR TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇEKİLİŞ VE HEDİYE DAĞITIMLARI

Forum üzerinde yapılacak olan çekilişler için yöneticilerden izin alınması zorunludur. Çekiliş konularının altında yönetici tarafından yazılan mesajı görmemeniz halinde bu çekilişlere katılmayın ve yöneticilere ihbar edin. İzinsiz hediye veya çekiliş düzenleyen kullanıcılara, hesabın yasaklanması de dahil olmak üzere uygun disiplin tedbirleri alma hakkımız saklıdır.

Katılan listesini eksiksiz olarak iletmek çekiliş sahibinin yükümlülüğündedir. Listenin eksikliği vb. durumlarda çekilişi iptal etmek, geçerli saymak veya yeniden düzenleme kararı yönetim tarafından verilir. Çekiliş tamamen sistemsel olarak otomatik gerçekleşen, STL Türk etkinlik sitesinde düzenlenir. Kazananlar, bu sistem altında açılan sayfada duyurulur.

Verilecek hediyenin kullanıcıda önceden bulunuyor olması gerekir. Örneğin oyun parası ödülü bir çekiliş yapılması halinde, bu paranın kullanıcıda bulunuyor olması gerekir. Ödül yöneticiye aktarılır, yönetici çekiliş sonrası kazanana teslim eder. Çekilişin iptali durumunda hediyenin çekiliş sahibine iade edilmesine yönetim karar verir.